Arealoversikt skogteiger i kommuneskogen


Kommuneskogen selger jaktkort i samtlige teiger bortsett fra Mellomdalsskogene og Sandaker skog, som inngår i felles jaktområder.
Søknad om kort i disse teigene kan stiles til Rakkestad kommune, som videreformidler disse til jaktområdene for videre behandling.

Småvilt og rådyrjaktkort i Rakkestad kommuneskoger selges først til innenbygdsboende. Dersom det er ledige kort kan disse selges til utenbygdsboende.

Oversikt over antall jaktkort i de ulike skogteigene i kommuneskogen:

    Teig                   areal                                         

Sandaker

3150

Mellomdalen

7822

Tiuren

720

Åserudstykket

366

Rudskogen

1000

Bredholt

925

Storetorp

3734

Låby –
Holmetjern/Laksen

7300

Bjørndalen

1439

Skjekle

2453

Klever

1967

Sørbyåsen

754

 

Antallet solgte småviltkort er noenlunde stabilt fra år til år.
Antall rådyrkort som selges er avhengig av hvilket minsteareal som blir brukt i kommunen for tildeling av fellingstillatelser på rådyr.

Jaktkort priser i Rakkestad kommuneskog

Det skilles på utenbygds og innenbygdsboende når det gjelder priser på jaktkort i Rakkestad kommuneskoger, prisene er:

 Sesongkort småvilt  -   Rådyrkort-sesong

Innenbygdsboende

       1000

    1250

Utenbygdsboende

        1500

     1500

Prisene er inkl mva.

Prisen på rådyrkort er inkludert ettersøksavtale med Rakkestad ettersøksring.

Inatur grønn symbol - Logo.png
Kilde: inatur.no

Dagskort småvilt i kommuneskogen - Inatur.no

Det selges dagskort på småvilt i de teigene som Rakkestad kommune selger jaktkort,
dette selges via Inatur.no

Prisen på dagskort småvilt er kr 200,- .  

Vi har også en ordning for salg av dagskort på rådyr:  Dette koster kr 300,-.

Ved felling:

Ved felling er prisen kr 500,- for kalv, kr 1.000,- for bukk og geit.  

Ved felling rapporteres fangst:

Logg deg inn på Inatur.no for mer opplysninger.  

For spørsmål eller ønske om rettledning på nett:

Kontakt servicekontoret på 69 22 55 00 eller møt opp i Rådhuset.

Dagskort småvilt - Dalen grunneierlag

Det selges også dagskort småvilt av Dalen grunneierlag:

  • Elling Ruggli
    • Tlf.: 905 80 546
    • Tlf.: 69 22 61 82

Jaktkort - Låby-Holmetjern/Laksen jaktområde

Rakkestad kommuneskoger er medlem i et felles jaktområde som kaller seg:
Låby -  Holmetjern/Laksen. 

Dette er en sammenslutning av flere grunneiere som disponerer et areal på ca 7.300 daa.    

Søknad om jaktkort i dette området stilles til Rakkestad kommune og utstedes på samme vilkår som kommuneskogen for øvrig.

Kart - oversiktskart Rakkestad kommuneskog

Jegere som jakter i Rakkestad kommuneskoger får tildelt oversiktkart og et kart i målestokk 1:5.000 eller 1:10.000. 

Vi henstiller til jegerne om å respektere grensene. 
Jegere som disponerer jaktkort i Rakkestad kommuneskoger og blir tatt for ulovlig jakt i naboterreng kan seinere år bli nektet jaktkort i Rakkestad kommuneskoger.