Grunneier søker om fradeling av tilleggsarealet. Sammen med søknaden vedlegges kart med inntegnet forslag til nye eiendomsgrenser.
Søknaden vil deretter bli behandlet i henhold til reglene i Plan- og bygningsloven - Lovdata.
Det kan være nødvendig å sende saken til høring til andre instanser.

Når søknaden er innvilget, vil kommunen sende ut varsel om oppmålingsforretning til grunneier og naboer.
Under denne forretningen vil nye og eksisterende eiendomsgrenser bli avklart sammen med eventuelle rettigheter.

Gebyr for oppmålingen betales etter vedtatt betalingsregulativ for Rakkestad kommune, under vedlegg 1b

Når gebyret er betalt blir saken sendt for tinglysing.
Etter at tinglysingen er gjennomført vil matrikkelbrev bli utstedt over eiendommen.


Ta kontakt med Servicekontoret, Rakkestad Rådhus om du ønsker hjelp med kartutskrift eller annen informasjon.
 

Linker til søknadsskjemaer for " Tilleggsareal for eksisterende eiendom"  :

  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett, Blankett 5153.PDF - Direktoratet for byggkvalitet
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Blankett 5880 - Kartverket
  • Nabovarsel, Blankett 5154 - Direktoratet for byggkvalitet
  • Gjenpart av nabovarsel, Blankett 5155 - Direktoratet for byggkvalitet

Linker: