Hvor bedrifter gror

I Norge er det vi som ligger nærmest Europa. Eksport og import kanaliseres naturlig og effektivt, og vår region er porten og pulsåren som binder Norge til Europa. Det er kort avstand mellom våre tettsteder og byer, noe som gjør det enkelt å samarbeide.

Og her ligger hele poenget bak vår store fremtidstro. Alle norske byer, tettsteder og regioner vil ha vekst og utvikling. I Rakkestad, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Halden står vi sammen om å lykkes med næringssamarbeid og næringsutvikling.

Gunstig næringssamarbeid

Alle tettsteder og byer i vår region ligger såpass nær hverandre at arbeidspendling og næringssamarbeid er effektivt. Vi utgjør ett felles bo- og arbeidsmarked med over 180 000 innbyggere. De fem ulike kommunene i regionen ønsker å jobbe sammen og gjøre hverandre gode og attraktive for næringslivet og menneskene som finnes her allerede.

Men vi har også mye å by på, og vil strekke oss langt for å tiltrekke oss nye bedrifter og næring. Vi samarbeider om prosjekter, markedsføring og streber etter å være det beste vertskapet for næringslivet. Derfor har vi så stor tro på både fremtidens bedrifter og mennesker i regionen