Symbol dekk

Bildekk / Bilvrak

Bildekk leveres dekkforhandlere, må betale for eventuell avmontering av dekk.

Bil som skal vrakes, leveres hos godkjente bilopphuggere.

 

 

Symbol asbest

Asbest / Eternitt

Privatpersoner i Rakkestad kan levere asbest/eternitt til Indre Østfold Renovasjon IKS, Stegen Gjenvinningsstasjon, Vammaveien 207, 1815 Askim.

Asbesten må være pakket inn i to lag med plast før den leveres. Oppgi at du kommer fra Rakkestad kommune når du leverer asbesten. Du må betale for avfallet ved levering til IØR,  
fyll så ut utleggsskjema og legg ved kvitteringen  og Rakkestad kommune dekker din kostnad ved leveringen. Utlegget gjelder kun for levering av asbest.

Utfylt utleggsskjema med kvittering for innbetalt beløp for levering av asbest kan sendes via: (skjema finner du nederst på nettsiden under menyfane skjema)
e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no
emne: utlegg for levering av asbest

eller sendes til:
Rakkestad kommune 
postboks 264 
1891 Rakkestad 
merket «utlegg for levering av asbest».

Utlegget gjelder kun for levering av asbest.

Symbol Farlig avfall

Oljeholdige masser

Oljeholdige masser - dette skal deponeres etter forskrifter.

Kan leveres til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser.

Mer info om oljeholdige masser - Norsk Gjenvinning

 

 

Større avfallsmengder

Da Kopla kun er en omlastningsplass, der alt avfall blir transportert videre, anmodes det om at større leveranser av avfall ( ca. 30 - 35 m3) blir levert direkte til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser.