Symbol dekk

Bildekk / Bilvrak

Bildekk leveres dekkforhandlere, må betale for eventuell avmontering av dekk.

Bil som skal vrakes, leveres hos godkjente bilopphuggere.

 

 

Symbol asbest

Asbest / Eternitt

Skal behandles særskilt etter egne forskrifter.

Kan leveres direkte til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser.

 

 

Symbol Farlig avfall

Oljeholdige masser

Oljeholdige masser - dette skal deponeres etter forskrifter.

Kan leveres til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser.

Mer info om oljeholdige masser - Norsk Gjenvinning

 

 

Større avfallsmengder

Da Kopla kun er en omlastningsplass, der alt avfall blir transportert videre, anmodes det om at større leveranser av avfall ( ca. 30 - 35 m3) blir levert direkte til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser.