Organisk avfall og matavfall

Organisk-avfall_Matavfall_ikon
Det er strenge krav til hva vi kan sende videre som restavfall; bla. skal dette avfallet være fritt for organisk avfall (matavfall). Matavfallet skal leveres i restavfallsbeholderen hjemme.

Større avfallsmengder

Kopla er en omlastningsplass, der alt avfall blir transportert videre. Det anmodes derfor om at større leveranser av avfall (ca.10 m3) blir levert direkte til Rokke avfallsanlegg, Halden eller andre godkjente mottaksplasser

Bildekk og bilvrak

Bildekk leveres til dekkforhandlere og bilvrak skal leveres til godkjente bilopphuggere.

Asbest / Eternitt

Asbest_Eternitt_ikon

Privatpersoner i Rakkestad kan levere asbest/eternitt til Indre Østfold Renovasjon IKS, Stegen Gjenvinningsstasjon, Vammaveien 207, 1815 Askim.

Asbesten må være pakket inn i to lag med plast før den leveres. Oppgi at du kommer fra Rakkestad kommune når du leverer asbesten. Du må betale for avfallet ved levering til IØR, fyll så ut utleggsskjema og legg ved kvitteringen. Rakkestad kommune dekker din kostnad ved leveringen. Utlegget gjelder kun for levering av asbest.

Skjema for utlegg til asbest finner du nederst på nettsiden under menyfane skjema. Utfylt utleggsskjema med kvittering for innbetalt beløp for levering av asbest kan sendes kommunen via epost eller post.

Epost:
postmottak@rakkestad.kommune.no
emne: utlegg for levering av asbest

Post:

Rakkestad kommune
postboks 264
1891 Rakkestad
merket «utlegg for levering av asbest».

Oljeholdige og forurensede masser

Oljeholdige og forurensede masser_ikon

Forurensede og oljeholdige masser tas ikke imot ved Kopla renovasjonsplass.

Dette avfallet skal leveres direkte til godkjent deponi, f.eks. ved Rokke avfallsanlegg, Halden eller IØR. Mer info om oljeholdige masser.

Våpen, eksplosiver og ammunisjon

Dette tar vi ikke imot på Kopla. Kontakt politi for hjelp, tlf. 02800.

Smittefarlig, medisinsk og radioaktivt avfall

Smittefarlig-avfall_ikon_150x150.jpg Medisinsk-avfall_ikon Radiaktivt-avfall-ikon

Smittefarlig og medisinsk avfall tar vi ikke imot på Kopla.

Gamle medisiner leveres på apotek. Brukte sprøyter pakkes godt inn, f.eks. i plastflaske, glassflaske, isboks eller melkekartong og kastes i restavfallsbeholderen. Les mer om medisinsk avfall her 

Utover ioniske røykvarslere tar vi ikke imot radioaktivt avfall på Kopla.

Mer informasjon om radioaktivt avfall finner du her 

Gjødsel og avføring

Dette tar vi ikke imot på Kopla.

Mindre mengder avføring fra kjæledyr pakkes i dobbel pose og leveres som restavfall i husholdningsrenovasjon.

Fritidsbåter for refusjon

Dette tar vi ikke imot på Kopla. Dersom du har fritidsbåt og ønsker refusjon anbefales det å ta kontakt med Rokke avfallsanlegg, Halden eller IØR. Mer info om refusjonsordning for fritidsbåter.

Døde dyr, smådyr og slakteavfall

Dette tar vi ikke imot på Kopla.

Døde kjæledyr leverer du til veterinær eller til dyrekrematorium.

Små dyr (f.eks. kanarifugl, mus og hamster) kan du begrave ute eller pakke i dobbel pose og levere som restavfall i husholdningsrenovasjon.