Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Generelt:
Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune.
Støtten gis innenfor de budsjettrammer som er gitt av kommunestyret. Søknad om støtte avgjøres av rådmannen.

Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et geografisk område, når dette kan sies å ha betydning for kulturlivet i Rakkestad og for bredden av kulturtilbudet.
Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.

Kriterier skal vurderes i prioritert rekkefølge:

  1. Tiltak rettet mot barn og ungdom
  2. Tiltak rettet mot funksjonshemmede og andre prioriterte grupper
  3. Aktivitet som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Rakkestad. Dette gjelder foreninger som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling.
  4. Foreningens aktive medlemstall
  5. Virksomhetens omfang

Egenkapital vil også være en del av tilskuddsvurderingen.

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre sammenslutninger.

 

Sist oppdatert 18. februar 2021