Spørsmål og svar om jod (pdf)

Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen forårsaket av stråling fra radioaktivt jod ved atomulykker, og skal kun tas hvis det er utslipp som vil berøre kommunen. Det har ingen effekt å ta en jodtablett på forskudd.

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Informasjon 010322 om jodtabletter, fra Rakkestad kommune

Slik får du tak i jodtabletter
Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Holdbarhet på jodtabletter
Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile. Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at man har sett en forringelse av kvaliteten.

Når skal tablettene tas?
Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og/eller på Helsenorge.no

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. For å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall, er det derfor viktig å ha tablettene hjemme.

Kommunalt beredskapslager
Kommunen har lager av jodtabletter til personer mellom 0-18 år, gravide og ammende, som deles ut hvis behovet oppstår. Informasjon om utdeling vil komme når kommunen får beskjed fra Statens strålevern om utdeling. Innbyggere utenom disse målgruppene kan kjøpe tabletter via apotekene.

Mer informasjon
Du kan lese mer om bruk av jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA) – inkludert informasjon på flere språk.

Lenke til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) >>