Informasjon vedr. renovasjonsavgift for hytter eller fritidsboliger i Rakkestad kommune

Rakkestad kommunes ordning for renovasjon av hytter og fritidsboliger er at hytteeiere eller grunneier med bortfestede hyttetomter kan søke kommunen om å delta i den kommunale renovasjonen.