Sakkyndig nemnd

Medlem

Varamedlem

Elsa Eng, leder

Jon Reinfjord

Tom Boger, nestleder

Bent Cato Kirkeng

Hege Buer

Sonja Vedahl

Sakkyndig nemnd - roller og funksjoner i eiendomsskattetakseringen

 • Ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
 • Vedtar metode for takseringen og hjelpeparametere
 • Vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet i samarbeid med sakkyndig ankenemnd
 • Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet
 • Ansvarlig for saksbehandlingsmetode
 • Ansvarlig for vedtatte takster
 • Er gjennom rammer og retningslinjer definert som 1. instans ved klagebehandling

Sakkyndig ankenemnd

 

Medlem

Varamedlem

Solveig Reiten, leder

Per Murtnes

Øivind Hansen, nestleder

Andreas Graff

Ole Harald Bjørnstad

Liv Anita Thue Morken

Sakkyndig ankenemnd - roller og funksjoner i eiendomsskattetakseringen

 • Ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
 • Skal gjøre selvstendig vurderinger av hver enkelt klage og begrunne sitt vedtak om eiendomsskattetakst
 • Skal bistå sakkyndig nemnd ved utarbeidelse av rammer og retningslinjer
 • Sakkyndig ankenemnds takstvedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling