Helse- og omsorgsutvalget er nå under Velferdstutvalget - disse sidene er under oppdatering pr okt.-19
Helse- og omsorgstutvalget  dekket følgende kommunale tjenesteområder:

  • institusjonstjeneste
  • hjembaserte tjenester
  • andre helsetjenester
  • sosiale tjenester
  • barnevern
  • folkehelse
  • trygt lokal samfunn
  • integrasjon

Helse- og omsorgsutvalget avgjør saker på sine områder så langt det ligger innenfor budsjett- og økonomiplanrammene og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, leverer utvalget innstilling til vedtak.
Helse- og omsorgsutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.

Helse- og omsorgsutvalget har følgende tilleggsfunksjoner:

  • Styringsgruppe for Folkehelsearbeid i Rakkestad kommune
  • Kontrollutvalg for alkoholsaker.

Funksjonshemmedes råd og Eldreråd er underorganer til Helse- og omsorgsutvalget og opptrer som bruker- og interessekollegium i saker som gjelder deres områder. Rådene har ingen egen beslutningsmyndighet.

Ansvarsområde og myndighet for utvalget er fastsatt i reglement for Helse- og omsorgsutvalget (kap. 4 av Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet) med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter.

Innkallinger og protokoller finner du her - eller i menyen til venstre

NavnParti
Iver Rode (leder)AP
Kjersti Skartveit (nestleder)AP
Gunnar LineSP
Elise Lilletorp LienSP
Hanne Bull FladstadH
Sonja Koppen MartinsenKRF
Hartvig VelundKRF


Et medlem eller varamedlem som ikke har anledning til å møte på grunn av lovlig forfall, melder dette til servicekontoret som har ansvar for å kalle inn varamedlem.

Servicekontoret kaller også inn varamedlem når man er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Varamedlemmer Helse- og omsorgsutvalget 2015 - 2019

Navn    Parti
Arild ThorvaldsenAP
Nina ØdegårdAP
Mette ØstensvigSP
Øystein TorgrimsbySP
Villy TjerboV
Arild RuudH
Sonja Koppen MartinsenKRF
Ragnhild BrenåsKRF

3. mars 2011(Oppdatert 21. m