Forebyggende avdeling er bemannet med branninspektør, mens feiervesenet har feier og feierlærling i hele stillinger.

 
Utrykningsavdelingen er organisert som et deltidsbrannvesen bestående av 20 personer.
Brannvesenet er delt inn i fire vaktlag og har kontinuerlig beredskapsvakt bestående av overordnet vakt, utrykningsleder, to røykdykkere og sjåfør.
Brannvesenet disponerer nytt og moderne utstyr bestående av en fremskutt enhet, mannskapsbil, tankbil, kommandobil og en lettbåt. Mannskapsbilen er utstyrt med redningsutstyr til bruk ved trafikkulykker m.v.
 

DSB - Sikker hverdag

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)  har  nettsiden "Sikker hverdag".
Nettsiden omhandler også "beredskap i hjemmet".