Veibygging

Veibygging er et omfattende inngrep i utmarka, og det er søknadsplikt ved ombygging og nybygging av skogsveier dersom anlegget innebærer terrenginngrep over lengre strekninger eller terrenginngrep som endrer terrengnivå med mere enn 1 meter fra det opprinnelige, selv over kortere strekninger.

Bygges eller ombygges det veier i skogen må veien tilfredsstille de kravene som stilles i veinormalene.  (se lenke under nyttige nettsteder -skogsvei.no)
Forskrift om planlegging og godkjenning av skogsbilveier gir regler for veibyggingen. (Se link under nyttige nettsteder for å lese landbruksveiforskriften §3-1)

Ved skogsbilveibygging kan en søke om tilskudd. Det er egne skjemaer for søknad om bygging, og søknad om tilskudd. Skjemaene får du i kommunen.

Søknader om bygging og tilskudd skal sendes til kommunen

Søknader om bygging og tilskudd skal sendes til kommunen, som etter landbruksveiforskriften §3-1   skal før vedtak treffes innhente de uttalelser som er nødvendige, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.
Søknaden kan sendes på høring til fylkeskonservatoren