Ordningen er et bidrag i tilrettelegging for funksjonshemmede, og retter seg mot funksjonshemmede som er avhengig av å ha ledsager med seg for å delta ute i samfunnet. Den funksjonshemmede kan ta med seg en ledsager kostnadsfritt på kulturarrangementer og andre tilbud der det må betales inngangspenger, f.eks. kino, konserter osv. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett.
Nedre aldersgrense for søkeren er normalt 8 år.

I praksis fungerer ordningen slik at ledsagerbeviset, etter innvilget søknad, utstedes av kommunen som bekrefter at innehaver av kortet er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett. Beviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere/publikum, slik at man krever å komme inn selv om det er fullt. Billetter ol. skal bestilles på ordinær måte. Den funksjonshemmede kan ha med seg forskjellige personer som ledsager. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk
 

I Rakkestad har pr. d.d. følgende aktiviteter/bygninger innført ordningen - ledsagerbevis:

  • Rakkestad Kulturhus og kino
  • Rakkestad kommunale bad
  • Rakkestad Idrettsforening
  • Oshaug Idrettslag
  • Rakkestadhallene
  • Miranda Catering og Selskapslokaler
  • Arrangementer i kirkene i Rakkestad, Os og Degernes
  • Rudskogen Motorsenter