Hvem kan få ledsagerbevis

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom med behov for hjelp eller følge til å delta på arrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, og det er innehaver av beviset som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, en fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset

Ledsagerbeviset kan brukes ved kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende som har ordningen.

Slik søker du om ledsagerbevis
 

Søk om ledsagerbevis digitalt
 

Sammen med søknaden må du legge ved et passfoto og en bekreftelse fra en kommunal enhet eller legeattest som dokumenterer ditt behov for ledsagerbevis.

Ikke "digital"?

Du kan også søke på "papir" ved å skrive ut skjemaet nedenfor. Trenger du hjelp med utfyllingen kontakter du servicekontoret i rådhuset.
 

Hent søknad på papir her.


Papirversjon av søknaden sender du til:
Rakkestad kommune, Pb 264, 1891 Rakkestad

Søknaden kan også leveres direkte til servicekontoret i rådhuset. Legeerklæring og bilde må leveres samtidig, sammen med fullmakt hvis du sender søknad på vegne av noen andre.

Fornyelse

Hvis du skal fornye beviset, må det søkes på nytt som helt ny søknad, altså nytt søknadsskjema, nytt vedtak (legeattest eller bekreftelse fra kommunal enhet) og et nytt bilde.

Bruksområder for ledsagerbevis

Du kan lese mer om ledsagerbeviset og bruksområder på helsenorge.no