For at barn skal få gode opplevelser, læring og utvikling må vi som personale bestrebe oss på å endre planer til barnas beste, ivareta et inkluderende lekemiljø og være tydelig, leken og nysgjerrig sammen med barna.   

Vi har fokus på bærekraftig utvikling som for oss innebærer å bli miljøbevisste, ta vare på naturen rundt oss og legge til rette for sunne helsevaner og variert fysisk aktivitet.  

Vi har en egen friluftsavdeling, hvor barn får unike opplevelser i naturen. Barna tilbringer mye av dagen utendørs på en opparbeidet plass i skogen med egen lavvo.  

Barnehagen har et tidlig samarbeid med Kirkeng skole for å gjøre barna trygge og godt forberedt i overgangen fra barnehage til skole.

Barnehagen består av 5 avdelinger i aldersgruppene:

Rødkløveren 1-2 år      

Blåklokka: 2-3 år

Solsikka: 2-4 år            

Fiolen: 2-4 år        

Hvitveisen: 3-6 år

Kirkeng barnehage[3].jpg

Årsplan

Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagens personale.

Planen skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehage 2017). For foreldre er dette et dokument som gir god innsikt i hva barnehagen legger vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Årsplanen redigeres hvert år. Er du nysgjerrig på barnehagen vår, se på vår årsplan.