Grupper som anbefales influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom/hjerte/lever/nyre/nevrologisk sykdom
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, leddgikt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
Kostnad influensavaksine: kr 200,-.
Gratis for beboere i institusjon og omsorgsboliger der ansatte står for vaksinering. ​

I tillegg anbefales influensavaksine til

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Kostnad influensavaksine: kr 200,-.
Gratis for beboere i institusjon og omsorgsboliger der ansatte står for vaksinering. ​

Hvor kan jeg ta vaksinen og hva koster den?

 • Målgruppe som anbefales influensavaksinen:
  Vaksinesenteret (tidl. Aktivitetshuset), Rådhusveien 1.
 • Beboere i omsorgsbolig og på sykehjem får tilbud om vaksine der de bor.
 • Noen personer som har hjemmesykepleie, og som ikke kan komme seg til kommunens vaksinesenter av helsemessige årsaker, blir tilbudt vaksine i hjemmet.
 • Fastlegekontorene

Vaksinen koster kr. 200,- 
Vi ønsker betaling via Vipps eller med kort. Ved kontant betaling er det fint med eksakt beløp.

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon har en høyere egenandel. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Vaksinedager og timebestilling

Uke 47
Tirsdag 21. november - influensa/samvaksinering - koronavaksinering

Uke 49
Tirsdag 5. desember - influensa/samvaksinering - koronavaksinering
Dersom timebestilling er fullbooket, kan du komme på drop-in kl 12.00 -15:15. Ventetid må da regnes med, da timebestilling prioriteres.

Uke 50
Tirsdag 12. desember- influensa/samvaksinering - koronavaksinering
Dersom timebestilling er fullbooket, kan du komme på drop-in kl 08.30-11:00 eller 13.00 - 15.00. Ventetid må da regnes med, da timebestilling prioriteres.

Bestill time her ►►

Personer som ikke har anledning til digital timebestilling kan ringe servicekontoret på telefon 69 22 55 00. Ved behov for endring i vaksinetimen - ta kontakt med servicekontoret.