Valgstyret for perioden 2023- 2027

Formannskapet er valgt inn som valgstyret i denne perioden.
Leder er ordfører og nestleder er varaordfører

Formannskapet:

Senterpartiet

Karoline Fjeldstad, ordfører (leder)

Peder Harlem

Lars Vegar Fosser

Elise Lilletorp Lien

Arbeiderpartiet

Knut-Magne Bjørnstad

Laila Olsen Rode

Kristelig Folkeparti

Iselin Bjørnstad, varaordfører (nestleder)

Høyre

Knut Ruud 

Fremskrittspartiet

Kjell Haga