De godkjente valglister er tilgjengelig i servicekontoret og biblioteket i Rakkestad Rådhus og er publisert på kommunens nettside.

Eventuell klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om godkjenning av valglistene, må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring, jfr. valglovens §§ 6-8 og 13-2. Eventuell klage stiles til Rakkestad valgstyre, postboks 264, 1891 Rakkestad.
 

Rakkestad valgstyre, 25.5.2023

Karoline Fjeldstad
Valgstyrets leder