I tabellen under sammenligner vi tallene fra Rakkestad (i prosent) med tallene for Østfold valgkrets og for hele landet for årets Stortingsvalg.

Vi har tatt med de partiene som fikk plass på Stortinget.

Parti Rakkestad (%) Norge (%) Østfold (%)

Mandater på

Stortinget

Senterpartiet 37,4 13,5 14,1 28 (+9)
Arbeiderpartiet 21,1 26,3 30,5 48 (-1)
Høyre 12,3 20,4 18,7 36 (-9)
Fremskrittspartiet 12,0 11,6 12,7 21 (-6)
Kristelig Folkeparti 5,7 3,8 3,3 3 (-5)
Rødt 2,5 4,7 4,6 8 (+7)
Sosialistisk Venstreparti 2,7 7,6 6,1 13 (+2)
Miljøpartiet De Grønne 1,5 3,9 3,0 3 (+2)
Venstre 1,0 4,6 2,9 8 (0)
Pasientfokus   0,2   1 (+1)