Møteinnkallinger m/saksdokumenter og protokoller

 

Kontrollutvalget i Rakkestad har 5 representanter

 RepresentantParti
1.Leder
Ellen Solbrække
Ap
2.Nestleder
Hege Solhaug
R
3.Jan Ståle LinthoFrp
4.Hege Alice Gjerberg DegnesSp
5.Svein Iver Gjøby 

Valgte vararepresentanter til kontrollutvalget

  Valgte vararepresentanter i rekkefølge:  
1. Sjur Hagestand  
2. Roger Olstad  
3. Svein Iver Gjøby  
4. Tove Tjerbo  
5. Ole Jørgen Bjørnstad  

Møteplan for kontrollutvalget 2024

  • Tirsdag 7. februar kl. 9.00
  • Tirsdag 7. mai kl. 12.00
  • Tirsdag 26. september kl. 9.00
  • Tirsdag 21. november kl. 9.00

Kontrollutvalget oppgaver er

  • Å påse at organiseringsaksforberedelser og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelsen av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene.
  • Å sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet.

Kontrollutvalget holder sine møter i Rakkestad Kulturhus, formannskapssalen. Møtene starter kl. 09.00 og er åpne for publikum. Dato for møtene bekjentgjøres via kommunens nettside/Politisk møtekalender. Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller fra kontrollutvalgets møte publiseres på kommunens nettside/Innkallinger/Protokoller.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene Rakkestad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rømskog, Marker og Aremark. Sekretariatets besøksadresse: Industriveien 6, Rakkestad.