Møteinnkallinger m/saksdokumenter og protokoller

 

 

 

Valgte vararepresentanter til kontrollutvalget

  Valgte vararepresentanter i rekkefølge:  
1. Sjur Hagestand  
2. Roger Olstad  
3. Svein Iver Gjøby  
4. Tove Tjerbo  
5. Ole Jørgen Bjørnstad  

Møteplan for kontrollutvalget 2021

  • Tirsdag 21. september kl. 09.00
  • Tirsdag 23. november  kl. 09:00

Kontrollutvalget oppgaver er

  • Å påse at organiseringsaksforberedelser og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelsen av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene.
  • Å sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet.

Kontrollutvalget holder sine møter i Rakkestad Kulturhus, formannskapssalen. Møtene starter kl. 09.00 og er åpne for publikum. Dato for møtene bekjentgjøres via kommunens nettside/Politisk møtekalender. Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller fra kontrollutvalgets møte publiseres på kommunens nettside/Innkallinger/Protokoller.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene Rakkestad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rømskog, Marker og Aremark. Sekretariatets besøksadresse: Industriveien 6, Rakkestad.