Jeg er stolt av Rakkestad, Jeg er stolt av å være ordfører i en bygd med så solide verdier og målsettinger. I Rakkestad har vi rom for alle, plass til alle og vi tar vare på alle. Kommunens visjon «Mangfold og samhold» kommer ikke av seg selv, men sammen synes jeg vi gjør en fantastisk innsats. 
Rakkestad ligger sentralt plassert i hjertet av Østfold. Dette med hjerte handler ikke bare om geografi. Like viktig er det å vise hjertelag; å være raus og gjestfri. Akkurat dette er vi rakstinger kjent for. Jeg opplever at rakstinger ønsker å bevare Rakkestad som en trygg og selvstendig kommune med nærhet til innbyggere og tjenester.

Rakkestad kommune er en aktiv og engasjerende kommune å bo i. Vi har aktiviteter for store og små, unge som gamle. Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i Rakkestad.  Utenfor bygdas grenser klinger også vårt kommunenavn godt. Ikke minst takket være aktiviteter som Gatebil, Markens Grøde og handelsstandens mange arrangementer som skaper liv i vårt flotte sentrum. Vi må heller ikke glemme Rudskogen Motorsportsenter, som trekker motorsportsinterreserte fra nesten hele verden til Rakkestad.

Mange rakstinger er glad i naturen rundt oss. Vi har den rett utenfor døra vår. Linnekleppen er et fantastisk sted og besøkes av flere tusen hvert år, mange av de besøkende er utenbygds fra. Jakt, fiske, friluftsliv og rekreasjon er viktig for oss og vi skal verne om naturen slik at de som kommer etter oss også kan nyte godt av den. 

Rakkestad er en av landets største landbrukskommuner. Vi har mange flinke og dyktige bønder her i Rakkestad. Innenfor kommunegrensen har vi en betydelig næringsmiddelindustri og flere moderne teknologibedrifter, både innen offshore og landbasert virksomhet. Mange av dem opplever god vekst og har en positiv utvikling. Vi skal sørge for at behovene og interessene til det lokale næringslivet blir godt ivaretatt, vi må legge forholdene til rette for videre vekst. Vårt mål er at Rakkestad skal bli et enda mer attraktivt sted å drive næring, og dermed også et enda triveligere sted å bo og jobbe. 

Rakkestad Kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby våre innbyggere gode tjenester innenfor alle de viktige tjenesteområdene våre. Det får vi til ved å være en god arbeidsgiver for våre ansatte. Våre helse- og omsorgstjenester skal ivareta innbyggere i alle aldersgrupper, de fire skolene våre skal gi god læring til alle våre elever, barnehagene skal være trygge og gi et godt tilbud til de minste, kulturskolen har et bredt tilbud og våre idrettslag beriker vårt lokalsamfunn med sine aktiviteter. 

Det skal være godt å bo i Rakkestad.  Mange ungdommer fra Rakkestad reiser ut av bygda for å ta høyere utdannelse, eller for å jobbe et annet sted. Heldigvis opplever vi at en stor andel av disse kommer tilbake til hjembygda med solid kompetanse, og de velger å etablerer seg her i Rakkestad. Jeg mener at Rakkestad må bli enda bedre til å tilby det de unge etterspør. Vi må hele tiden jobbe for å ha gode oppvekstsvilkår, et rikt fritidstilbud, skape gode møteplasser og vi må gi trygghet og nærhet til alle våre innbyggere.  

Jeg ønsker å være en tilstedeværende ordfører. Det er mange møter og konferanser en ordfører kan delta på hele tiden, men den viktigste jobben gjøres her hjemme. En ordfører skal være offensiv og se alle muligheter for vekst og utvikling. Samtidig må vi politikere være nøkterne. Vi skal bygge og investere der det er behov, men vi skal også ha en solid buffer med penger på bok. 

I høst ble jeg valgt til ordfører i denne flotte kommunen. Vi politikere er valgt av dere, og jeg vil gjerne ha en nær og god dialog med alle kommunens innbyggere. Som ordfører er det veldig viktig å vite hva dere innbyggere mener om ulike saker. Ta gjerne kontakt hvis det er en sak du brenner for. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor!

Karoline Fjeldstad

Ordfører