Rakkestad kan tilby et rikt kulturliv med over 200 frivillige lag og organisasjoner. Vi har to idrettshaller, en i Degernes og en ny flerbrukshall i Rakkestad sentrum.

Kommunen har et mangfoldig næringsliv, som næringsmiddel-, mekanisk- og håndverksindustri. Detaljhandel, servicenæringer og primærnæringene som jord og skogbruk er viktige arbeidsplasser for oss. Vi har flere bedrifter i kommunen som leverer til gass/ olje industrien.

Rakkestad har egen flyplass som ligger i kort avstand til Rudskogen næringsområde og Rudskogen motorsenter, nasjonalt hovedanlegg for motorsport. Rudskogen tar i mot over 100.000 besøkende pr år og der tilbys mange aktiviteter for motorinteresserte.

Innbyggertallet i Rakkestad er 7974 og vi har god vekst i folketallet. Vi kan tilby gode boområder og har utbyggingsklare tomter.

Kommunen prioriterer en god helse og omsorgstjeneste og skolene våre er viktige, både bygnings og innholdsmessig.

Vi har et hyggelig sentrum med flere små spesialforretninger, hvor mange tilreisende kommer for å handle. God service,  gratis parkering og lett tilgjengelighet kjennetegner vårt sentrum.

Jeg håper Rakkestad kommunes nettside kan være et viktig verktøy for deg som ønsker informasjon om Rakkestad. Ta gjerne kontakt med våre dyktige medarbeidere på servicekontoret.

 

Ellen Solbrække

Ordfører