Alle beboerne ved Skautun og omsorgsboligene i tilknytning til Skautun har fått tilbud om vaksine. I løpet av uke 4 vil alle som har ønsket vaksinen ha fått første dose vaksine. Noen vil også ha fått dose nummer 2. Dette er i tråd med prioriteringen som er gjort av Folkehelseinstituttet. I trår med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet benytter Rakkestad kommune ca 20 % av vaksinene til helsepersonell. Områder hvor vi er mest sårbare prioriteres.

Godt utnyttet
De 2 første ukene fikk vi 5 hetteglass med vaksine. Mot slutten av januar vil antallet øke. 

Også denne gang, som i forrige uke, fikk vi utnyttet vaksinen godt. I hvert hetteglass er det beregnet minst fem doser, vi har klart å få ut 6 av hvert glass. Dette er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vaksinen skal gis i to omganger, dose nummer to gis etter omtrent tre uker. Etter ca 30 dager oppnår man full immunitet.

Det er gratis og frivillig å ta den.

Les mer om vaksinasjonsprogrammet på fhi.no.

Ikke nødvendig å ta kontakt nå
Det er et stort informasjonsbehov, og mange har spørsmål. Det har vi stor forståelse for. Det er likevel ikke nødvendig å ta kontakt med oss eller din fastlege nå, for å høre hvordan dette vil foregå og når du vil få tilbud om vaksinen. Rakkestad kommune vil ringe alle over 64 år med tilbud om vaksine. Det er ca 1700 personer i denne aldersgruppen. Alle skal ha 2 doser, det betyr at dette vil ta tid. 

Vaksineringen vil foregår i kulturhuset og de som blir ringt opp får informasjon om oppmøtetidspunkt. Alle må sitte 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Risikogrupper

Første risikogruppe vaksineres etter at personer i gruppen 65 - 74 år er vaksinert. Når vi kommer til personer i første risikogruppe vil vi samarbeide med fastlegene for å nå ut til aktuelle personer. I tillegg vil vi bruke sms, nettside, Facebook og Rakkestad Avis. Det er fortsatt usikkert når dette skjer, det vil nok gå litt tid.

Det er svært viktig at alle tar telefonen hvis et ukjent nummer ringer.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen, herunder risikogrupper.

Egen side med vaksineinformasjon

Mye skjer innen dette feltet på kort tid. Så fort vi vet mer om når og hvordan flere grupper skal vaksineres, godkjenning av flere vaksiner og større forsendelser med doser til Rakkestad, vil vi komme med informasjon.

Her finner du all vaksineinformasjon fra Rakkestad kommune.