Det åpnes opp for oppfriskningsdose for følgende nye grupper:

  • 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona
  • Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester
Sted: Vaksinesenteret (tidl. Aktivitetshuset), Rådhusveien 1.

Vaksinesenteret har foreløpig satt opp følgende vaksinasjonsdager:

Du kan også ringe servicekontoret på telefon 69 22 55 00 for bistand til timebestilling.

 

Oversikt fra FHI over hvem tilbudet om ny oppfriskningsdose er for:

18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona

Personer med disse diagnosene kan nå få ny oppfriskningsdose:
- organtransplanterte
- alvorlig og moderat immunsvikt
- immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
- hematologisk kreftsykdom siste fem år
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
- alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
- Downs syndrom
- kronisk nyresykdom og nyresvikt
- kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
- demens
- kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
- fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
- kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
- hjerneslag
- diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Personer i denne gruppen med disse diagnosene kan nå få tilbudet:
- Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
- Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
- Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
- Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
- Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
- Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
- Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Husk dette før vaksinasjon med oppfriskningsdose

  • Ta med gyldig legitimasjon
  • Har du gjennomgått og fått bekreftet koronainfeksjon nylig, bør du vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdosen for å få best effekt. Ønsker du den tidligere, må du ha vært frisk i minst tre uker 
  • Det skal ha gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose 
  • Har du feber og/eller luftveisinfeksjon, skal du være hjemme og ikke komme til vaksinasjonssenteret