Tidspunkter for vaksinering

Uke 32:
9. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)
11. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)
Uke 33:
16. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)
18. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)
Uke 34:
23. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)
25. august (drop-in 08:30-12:00, også noen timer tilgjengelig for forhåndsbestilling)

Ved vaksinering av barn, husk samtykkeskjema.

Kommunen har ingen koronavaksiner tilgjengelig ved vaksinesenteret før ovennevnte datoer. Da vil tilgangen på vaksiner være god
ut i fra den informasjonen vi har i dag, og det vil være nok vaksiner til målgruppen. 

 

Målgruppene for oppfriskningsdosen

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år

Alle fra 75 år og oppover anbefales nå en ny oppfriskningsdose koronavaksine med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem vil få tilbud om vaksine der.

Alle kan vaksinere seg

Det vil også være et tilbud til alle andre om vaksine, dette ihht vaksineløp og gjennomgått sykdom.

Eget ansvar å sjekke status

Det er opp til den enkelte å sjekke om man kan få vaksine. Dette gjelder både tidspunkt for forrige vaksine og evt gjennomført sykdom.

Les retningslinjer fra FHI her