Det er ikke lenger behov for registering av positive selvtester. Knapp for registrering av positive selvtester vil tas bort. 

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk bør du holde deg hjemme. Det er ikke lenger behov for å teste seg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege dersom du har behov for helsehjelp.

Kommunalt testsenter
Det kommunale testsenteret ved familiesenteret avvikles fra og med fredag 29. april. Det vil ikke bli utført testing i forbindelse med symptomer, det er noe som må vurderes hos lege dersom det har betydning for den medisinske behandlingen. 

Det deles fortsatt ut selvtester på servicekontoret/kulturhuset.

Oppdaterte anbefalinger
Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19.

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)
Les mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)
Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige
I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene
Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.