• Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge.
  • Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test.
  • De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak.

Regjeringen vil komme tilbake med en samlet vurdering av alle innreisetiltak, herunder bl.a. testkrav på grensen, i begynnelsen av februar.