Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Grønt nivå i barnehager og skoler fra mandag 24. januar (uke 4)

Fra uke 4 driftes alle barnehager og skoler i Rakkestad på grønt nivå. 

Les mer om trafikklysmodellen for barnehager

Les mer om trafikklysmodellen i skolene

Kriseledelsen behandlet denne saken i dag torsdag 20.01 og begrunner grønt nivå med generelt lavt smittepress i barnehagene og skolene og oppstart av jevnlig testing av alle elever og ansatte i grunnskolen.

For barnehagene anbefales det ikke jevnlig testing av barn under skolealder, kun ved symptomer.

Regjeringen opphevet 15. januar krav om gult nivå i skoler og barnehager. Kommune fikk i oppdrag å vurdere tiltaksnivå. Rakkestad kommune vurderte at det var hensiktsmessig med drift på gult nivå i uke 3 for å få full oversikt over smittesituasjonen.

Regjeringen og helsemyndighetene har i hele pandemien uttalt at barn og unge skal prioriteres og at tiltak rettet mot barn og unge skal være smittevernfaglig forankret og ikke vare lenger enn nødvendig.

Trafikklys_grønt-Pixabay-Clker-Free-Vector_Images

Trafikklys_grønt-Pixabay-Clker-Free-Vector_Images

Sist oppdatert 20. januar 2022