Oppfriskningsdose koronavaksine til personer 80 år og eldre
Folkehelseinstituttet har åpnet for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.
Tilbudet gjelder også for de som fyller 80 år i løpet av året.
Drop-in: 
  • 10.05.22 kl 10-12
  • 24.05.22 kl 10-12
  • 14.06.22 kl 10-12
  • 05.07.22 kl 10-12
Timebestilling: kontakt vaksinesenteret på telefon 40402434 eller send mail til vaksine@rakkestad.kommune.no (skriv navn og tlf.nummer, vaksinesenteret vil da ta kontakt). 
 
Oppfriskningsdoser koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar
Enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys flere oppfriskningsdoser. 
I tilfeller hvor behandlende lege (spesialist eller fastlege) vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.
 
Vaksinasjonstilbud koronavaksine fram til sommeren 
Vaksinasjonstilbud ved vaksinesenteret i Rakkestad kommune fram til sommeren:
  • 10.05.22 (timebestilling og drop-in kl 10-12)
  • 24.05.22 (timebestilling og drop-in kl 10-12)
  • 14.06.22 (timebestilling og drop-in kl 10-12)
  • 05.07.22 (timebestilling og drop-in kl 10-12)
Vaksinesenteret ber innbyggere være oppmerksomme på datoene og planlegge i god tid dersom de ønsker koronavaksine i forbindelse med reise i sommer. 

Timebestilling: timebestilling.remin.no/rakkestad 
 
Ved vaksinasjon av personer som ikke har fylt 16 år, kreves samtykkeskjema (ved felles foreldreansvar må begge signere).