Uke 9

Denne uken får vi 19 glass Pfeizervaksine og 10 glass Astra Zenecavaksine. Dette gir 114 doser Pfeizer og 100 doser Astra. Tallene kan variere noe da enkelte glass kan være ødelagt (svært sjeldent) og av noen glass får man ut en ekstra dose. Tallene på hvor mange doser som faktisk er satt oppdateres hver helg.

Alle Pfeizervaksinene benyttes til revaksinering av innbyggere og helsepersonell.

Astra Zenecavaksinene settes på helsepersonell under 65 år uten underliggende sykdommer. Dette er føringer fra helsedepartementet.

Uke 10

Det er meldt at vi får 14 glass Pfeizer og 10 glass Astra Zeneca, dvs 84 doser Pfeizer og 100 doser Astra Zeneca. Som nevnt over kan antallet variere noe.

Også denne uken benyttes Astra Zenecavaksinene til helsepersonell under 65 år uten underliggende sykdommer.

Pfeizerdosene benyttes til revaksinering av helsepersonell og innbyggere.

Vi håper at vi kan sette noen doser på innbyggere som ikke tidligere har fått.

Alle som får tilbud om vaksine i uke 9 og 10 blir kontaktet, det er ikke nødvendig å ringe vaksinetelefonen og etterspørre vaksine.

Vaksinetelefon og epost

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss angående vaksinering kan du ringe 40 40 24 34 eller sende en epost til vaksine@rakkestad.kommune.no

Når får de ulike gruppene vaksine?

Ut fra det vi vet i dag og den vaksinetilgangen som er meldt utover våren og sommeren har Folkehelseinstituttet (FHI) laget en prognose på når de ulike alders- og risikogruppene vil være vaksinert. Prognosene må sies å inneholde noen ukjente variabler (blant annet er ikke tilgang av vaksine som ennå ikke er godkjent medregnet), men gir en god indikasjon på forventet vaksinering. Som bildet viser gir det godt håp om at mange vil være vaksinert før sommeren. Prognosen kom frem i FHI sitt svar på oppdrag 8 vaksinasjon - reviderte anbefalinger for geografisk prioritering. Dette er en dellevaranse på bestilling fra Regjeringen.

Besvarelsen kan leses i sin helhet her