Rakkestad kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside.

Rakkestad kommune sendte ut brev i uke 5 til alle innbyggere over 17 år (de som fyller 18 år i 2021) med nyttig informasjon og forberedelser til vaksine.

De første som vaksineres blir ringt opp av kommunen med informasjon om hvor og når de får vaksine. Etter hvert vil vi målrette informasjon via sms, nettsiden, Facebook og Rakkestad Avis. 

Prioriteringsrekkefølgen på vaksineringen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75 - 84 år 

4. Alder 65 - 74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Personer i risikogrupper og andre

Samtidig som de over 64 år får tilbud om vaksine vil vi også henvende oss til personer i risikogrupper definert av FHI (se menypunkt om risikogrupper).

Når denne gruppen er vaksinert vil de resterende risikogruppene innenfor ulike aldersspenn få tilbud om vaksine.

Kontakten gjøres via sms, i tillegg til Rakkestad kommunes nettside og sosiale medier og Rakkestad Avis. I denne informasjonen vil det stå hvem som bør vaksinere seg og hvor de kan ringe for å bestille time. Tidspunktet for når dette starter opp er ennå ikke avklart, det avhenger av hvor mange doser vi får pr uke. Vi håper å kunne være i gang med å vaksinere risikogruppene før påske

Oppdaterte tall vaksinerte i Rakkestad

Antall vaksinerte pr tirsdag 02. mars 2021:

Dose 1: 583

Dose 2 (fullvaksinert):   209

Uke 10

100 doser Aztra Zeneca

- helgefaglig ansatte under 65 år og uten underliggende sykdommer (retningslinjer fra FHI) 

84 doser Pfeizer Biontech

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere mellom 80 og 84 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 9

100 doser Aztra Zeneca

- helgefaglig ansatte under 65 år og uten underliggende sykdommer (retningslinjer fra FHI) 

120 doser Pfeizer Biontech

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Helsefaglig ansatte

Februar - uke 5, 6, 7 og 8

Uke 8

Astra Zeneca

 • 102 Dose 1

- helgefaglig ansatte under 65 år uten underliggende sykdommer (retningslinjer fra FHI) 

Pfeizer Biontech

 • 120 Dose 2

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Helsefaglig ansatte

Uke 7

108 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 61
 • Dose 2: 47

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere mellom 80 og 84 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 6

126 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 105
 • Dose 2: 21

- Revaksinering av pasienter og ansatt

- Beboere over 85 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 5

156 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 156
 • Dose 2: 35

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere, våre eldste utenfor institusjon

- Helsefaglig ansatte

Januar - uke 1, 2, 3 og 4

Uke 4

24 doser Pfeizer Biontech
- Beboere i omsorgsboliger 
- Helsefaglig ansatte

Uke 3 

36 doser Pfeizer Biontech
- Pasienter på Skautun og omsorgsboligene i tilknytning til Skautun
- Helsefaglig ansatte

Uke 2

36 doser Pfeizer Biontech
- Pasienter på Skautun
- Helsefaglig ansatte

Uke 1

36 doser Pfeizer Biontech

- Pasienter på Skautun

- Helsefaglig ansatte

Hvorfor skal jeg ta vaksinen for Covid-19?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet og syk av korona.

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger.  

Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert.

Hvordan kan jeg vite at Covid-19 vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning.

Hvilke bivirkninger har Covid-19 vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva koster koronavaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Kommunen vil samarbeide med fastlegene om å kartlegge hvem som er i risikogruppen. Du blir kontaktet når du skal bestille time til vaksinasjon. 

Hvis man har hatt korona, skal man da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksinen.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Vi sender brev til alle over 17 år (de som fyller 18 år i 2021) i uke 5.

Vi vil også  bruke sms målrettet til de prioriterte gruppene når det er deres tur.

Rakkestadkommune vil hele tiden oppdatere informasjonen på nettsiden med når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine, så snart dette er klart, og få informasjonen ut på FB og i avisen.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

I uke 4 og 5 får du vaksinen i kulturhuset i Rakkestad sentrum. Fra uke 6 er vår plan å ha klart et permanent sted for vaksinering. Dette vil vi informere alle som skal ha vaksine om.

Fra uke 7 - skal det vaksineres i Industriveien 3, (gamle Prior) du finner mer info i artikkelen

Hvor på kroppen settes vaksinen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger.

Husk at du må ta vaksinen to ganger, med ca. 3 ukers mellomrom, før den har full effekt. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.