Grillen på Bygdetunet

Rakkestad kommune disponerer grillen på Bygdetunet, og kan reserveres
ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00.
Leien er gratis, men må selv ha med grillkull og tennvæske.

Du kan og få låne nøkkel til toalettene, den vil du motta dagen du skal låne grillen og må levere tilbake samme kveld i postluka ved inngang Rådhus.

Sparebankscena på Bygdetunet

Denne kan leies gratis ved å ta kontakt med servicekontoret på tlf. 69 22 55 00.
Da får du lånt nøkkel og får med informasjon vedrørende bruken av området , med tilgang til toalett og garderobene.

Torgplass på Rakkestad torg

Torgplass på Rakkestad Torg

Kommunens torgplass kan leies ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00.
Leien betales forskuddsvis etter følgende satser:

  • Pr. halvår kr. 1.500,-.
  • Dagsats  kr.       50,-.