Vår kommuneblomst er Engtjæreblom

Engtjereblom[1]_250x293.jpg

Vårt kommuneinnsekt er Toflekkøyenstikkeren (Epitheca bimaculata) - Artsdatabanken

Tildelt kommunen av  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (2007-2012), i forbindelse med
Norges mål om å stanse tapet av naturens mangfold innen 2010.

Toflekkøyenstikker har sin norske hovedutbredelse i Østfold.
Arten er påvist i Rakkestad flere ganger etter at den ble funnet i Norge første gang i 1994.
Denne store, gulbrune øyenstikkeren trives i rene, solrike, store og næringsrike skogstjern og sjøer.
Fordi den er funnet ved svært få vann i Norge og disse trues av forurensning og andre 
menneskelige inngrep, karakteriseres arten som "sterkt truet".
 

Rakkestad Toøyenstikker info ErikSolheim[1].PNG

Informasjonsfilm om Rakkestad kommune

 

Fakta om Rakkestad
Kommunevåpen Kart over Østfold

Våpen

Kart over Rakkestad

   
Land Norge Norge
Fylke Østfold
Status Kommune
Innbyggernavn Raksting
Adm. senter Rakkestad
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

 

434,71 km²
3&502&426.07&426,07 km²
3&500&8.64&8,64 km²

Befolkning  8206 (pr 3. kvartal 2018)
Kommunefakta Rakkestad - 0128 Østfold Statistisk Sentralbyrå
Kommunenummer 0128
Målform Bokmål
Internettside Internettside
   
Politikk
Ordfører Ellen Solbrække AP
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Rakkestad

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2016)

b^ Vertikale, røde streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB