Mange stier å velge mellom, som disse:

Starter du fra Skrabberud har du mulighet til å gå på stier i mange retninger.

SkrabberudStoreBasdalsrunden-FotoOttoIgland_250x222.jpg

Sør i Rakkestadfjella ligger Linnekleppen som er blant de beste utsiktspunkter i Østfold.
På en klar høstdag kan du skimte Gaustatoppen ved Rjukan med en god kikkert.

Linnekleppen-FotoSveinErikTveit_250x185.jpgLinnekleppenTårn-FotoSveinErikTveit[1]_250x374_200x299.jpg

 

Degernesfjella har Rakkestads største mangfold i vann og tjern

​Dette skogområdet henger sammen med tilsvarende skogsterreng i Halden og Aremark.
Nord i området finnes det flere stier med utgangspunkt i Jonsrudhytta. Det finnes også en sti kalt Blåveien som går gjennom mesteparten av området.

Degernesfjella har også Rakkestads fineste fiskevann, og det settes jevnlig ut ørret i flere vann. Kort får du kjøpt hvis du kjører opp til Kløsa eller inn ved Sandbekk.
Kløsa er Rakkestads nest største innsjø, og kanskje den fineste med sine mange viker og holmer omgitt av halvåpen furuskog.

Kløsa

KløsaRa_250x166.jpg

Høgnipen - dette er et sted med historisk sus.

På tur til Høgnipen - Trondsæter

RAHøgnipenSteinen_250x333.jpg
 Følger du "kringleskiltet" fra Ilgutusaga, Erthevannsveien, til parkeringsplassen og videre med enkle stolper på sti kommer du fremt til noen av landets eldste og mest kjente steinalderboplasser ved Høgnipen (eller mer presist Rørmyr I og II, samt Mellommyr) som ble oppdaget 1961.
Den tid steinaldermenneskene benyttet disse plassene lå deres fangstplasser i sjøkanten.

 

Langs Glomma er det overraskende annerledes sammenlignet med det øvrig bølgende åkerlandskap og skogkledte åser i Rakkestad

Langs Glomma er det overraskende annerledes sammenlignet med det øvrige bølgende åkerlandskap og skogkledte åser i Rakkestad. Du har følelsen av å være langs en kjempestor innsjø, ikke en elv. Edelløvskog, ravinelandskap med beitedyr og en og annen åker danner rammen langs elva. Er du ute etter å fiske uvanlige fiskearter og oppleve fuglelivet på høsttrekket er området en opplevelse.
De enkleste stedene å komme ned til elva er i friluftsområdet Suteren, samt ved "Finskudt brygge".

Rakkestadelva er Glommas største sidevassdrag i Østfold.
Elva har partier som er fine å padle i fra Mjørud nordvest for Rakkestad sentrum, opp til Grindstad og Schieselvas nedre deler.
Schieselva er en av Østfolds fineste meanderelver ( svinger som er dannet på grunn av erosjon i flatt landskap)