Kunngjøringer av ulike kommunale anskaffelser

  • Rakkestad kommune kunngjør konkurranser om kjøp av ulike varer, tjenester og bygnings- og anleggsarbeid på den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser, Doffin.
  • Rakkestad kommune bruker Mercell TendSign som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Mercell TendSign er tilpasset Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift og er integrert med Doffin. Verktøyet legger til rette for helelektronisk gjennomføring av alle typer kunngjøringer, og skal benyttes til alle anskaffelser over nasjonalterskelverdi. Nasjonal terskelverdi pr 01.10.2020 er 1,3 millioner kroner. Pågående konkurranser kan finnes og leses uten pålogging på denne linken: Aktuelle kunngjøringer i Rakkestad kommune 
  • Leverandører som ønsker å levere tilbud må registrere seg som bruker. Det er gratis for leverandører å opprette brukerprofil i Mercell TendSign

Kjøreregler for anskaffelsesprosessen

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Kjørereglene er presentert av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomi), se link