Slik går du fram om du vil låne elsykkel av kommunen

 • Kontakt servicekontoret, avtal tid for å skrive lånekontrakt
 • Ha med kr 500,- i kontanter (depositum)
 • Ha med legitimasjon med bilde
 • Sykkelen utleveres tirsdager - innlevering senest påfølgende mandag
 • Du må ha med noe å oppbevare laderen i
 • Syklene bør lades etter ca 10 mil normal bruk

Kan alle låne elsykkelen? Hvilke krav/forpliktelser for låntaker?

 • Aldersgrense 16 år

Krav/forpliktelser til låntaker:

Låne_elsykkel_2.jpg

 • Påbudt med hjelm
 • Du må ikke sykle i ruspåvirket tilstand
 • Du må kun benytte den medfølgende laderen til å lade batteriet
 • Du må sykle varsomt og med aktsomhet
 • Du må fjerne sykkelcomputeren og låse sykkelen når den parkeres 

Fossilfri 2030

Sykkelprosjektet er en del av et prosjekt (Klima Østfold) i Østfold hvor alle kommuner samarbeider om å bidra til fossilfri transportsektor.
Dette igjen er en del av et større prosjekt kalt Hela Gröna vegen. 

Sykkel er en viktig del av løsningen.
De er levert av Stians Sport As og service og vedlikehold utføres av Kirkens Bymisjon Pedalen.