Rådmannen

Rådmann Alf Thode Skog

Rådmannen vår har også en stab- og forvaltningstjeneste som er et serviceorgan overfor folkevalgte organer og de tjenesteytende seksjonene som også har ansvar for servicetjenester direkte rettet mot innbyggere.

Barnehage

Seksjonsleder Anne Grethe Schau

 • Barnehagene
 • Spesialpedagogisk hjelp / Spes.ped.team
 

Familiesenter

 Seksjonsleder Vicky Daae

 • Helsesøster / Skolehelsetjeneste
 • Barnevern
 • Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
 • Psykisk helsearbeid og rustjeneste
 • SAM - sysselsetting/aktivitet/miljø
 • Frivilligsentral
 • Rakkestad Helse- og Velferdssenter
 

Hjembaserte tjenester

Seksjonsleder Anita Buer

 • Hjemmesykepleien - hjemmeboende "ute"
 • Hjemmesykepleien - boende i omsorgboliger
 • Hjemmehjelp

Kommunikasjon og kultur

 • Bibliotek og boksamlinger
 • Kultur, ungdom og aktivitet
 • Kino
 • Kulturskolen
 • Lokalsamlingen
 • Museer og kulturminner
 • Badet
 • Øvrige kulturformål
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud funksjonshemmede 
 • Servicekontor
 • IT
 • Innkjøp
 • Informasjon
  Tlf.: E-post:
Seksjonsleder
Kåre Kristiansen
996 92 991 Kare.Kristiansen@rakkestad.kommune.no
     
Enhetsleder Kulturskole
Trond Nilsen (til 01.12-19)
918 66 426 Trond.Nilsen@rakkestad.kommune.no
Enhetsleder KUA/KINO  
Magne Bjørnstad
991 27 972 MagneAndre.Bjornstad@rakkestad.kommune.no
 

NAV

 

 • Kommunale oppgaver
  • Husbanken
 • Statlige oppgaver
  Tlf.: E-post:
Seksjonsleder
Christian Hjulstad
415 29 909 ChristianSuther.Hjulstad@rakkestad.kommune.no
Enhetsleder Oppfølging 1 Christina Olsen    
Enhetsleder     Oppfølging 2       Arild Haglund    

 

Skautun

Seksjonsleder Jeroen de Wit

 • Korttidsenhet
 • Langtidsenhet
 • Demensenhet
 • Kjøkken og vaskeri
 

Skole

 

 • Spesialundervisning grunnskole

 • Undervisning flyktninger

 • Voksenopplæring

 • Tospråklig undervisning

Seksjonsleder 
Morten Vedahl
Tlf: 404 47 760
E-post:
MortenAndre.Vedahl@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder
Rakkestad Ungdomsskole

Lars Fagerhøi
Tlf.: 414 94 711
E-post:
LarsOyvind.Fagerhoi@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder
Os skole

Jo Frislid
Tlf.: 400 39 551
E-post:
 Jo.Frislid@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder
Bergenhus skole

Halvor Kjeve
Tlf.: 404 37 368
E-post: 
Halvor.Kjeve@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder
Kirkeng skole

Borghild Johanne Øby
Tlf.: 489 42 109
E-post:
BorghildJohanne.Oby@rakkestad.kommune.no

 

Teknikk, miljø og landbruk

Seksjonsleder Espen Jordet

 • Areal, byggesak, landbruk og eiendom
  • Arealplan/ geodata, landbruk, Oppmåling/geodata, byggesak og kommuneskog
 • Kommunalteknikk
  • Miljø renovasjon
 • Vannområde Glomma sør