Kontaktinformasjon

Kommunedirektør

Alf Thode Skog
Send e-post til kommunedirektør

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Morten Vedahl
Send e-post til kommunalsjef Morten Vedahl

Kommunalsjef velferd og levekår

Christian Hjulstad
Send e-post til kommunalsjef Christian Hjulstad

Kommunalsjef helse og mestring

Jeroen De Wit
Send e-post til kommunalsjef Jeroen De Wit

Kommunalsjef areal og infrastruktur

Espen Jordet
Send e-post til kommunalsjef Espen Jordet

 

Kontaktinformasjon til ansatte i Rakkestad kommune►

Organisasjonskart: Rakkestad kommune

Organisasjonskartet over administrasjonen viser hvordan tjenester og enheter er organisert i Rakkestad kommune.
Under rådmannen organiseres administrasjonens arbeid i stab i tillegg til fire kommunalområder ledet av kommunalsjefer. 

Organisasjonskart Rakkestad kommune►