Rådmann/kommunedirektør

Rådmannen/kommunedirektøren vår har også en stab- og forvaltningstjeneste som er et serviceorgan overfor folkevalgte organer og de tjenesteytende seksjonene som også har ansvar for servicetjenester direkte rettet mot innbyggere.

Rådmann
Alf Thode Skog
Tlf.:  941 86 507
E-post: 
alf.skog@rakkestad.kommune.no
 
Assisterende rådmann/assisterende kommunedirektør
Steffen Tjerbo
Tlf.:  908 85 646
E-post: 
steffen.tjerbo@rakkestad.kommune.no

Økonomisjef

Økonomisjef
Anne-Grethe Tollefsen
Tlf.:  479 70 243
E-post: 
Anne-Grethe.Tollefsen@rakkestad.kommune.no

Personal og lønn

Personalsjef
Steffen Tjerbo
Tlf.:  908 85 646
E-post: 
steffen.tjerbo@rakkestad.kommune.no

Dokument og forvaltning

Stabssjef
May-Britt Lunde Nordli
Tlf.:  920 63 235
E-post: 
may-britt.nordli@rakkestad.kommune.no

Seksjon barnehage

 • Spesialpedagogisk hjelp / Spes.ped.team
Seksjonsleder barnehage
Anne Grethe Schau
Tlf.:  988 32 468
E-post: 
anne-grethe.schau@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Byggeklossen barnehage
Håvard Abotnes Osflaten
Tlf.: 489 43 106
E-post: 
HavardAbotnes.Osflaten@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Fladstad barnehage
Grethe Kreppen Mølmshaug
Tlf. 932 21 475​
E-post: 
GretheKreppen.Molmshaug@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Bergenhus barnehage
Lena-Britt Bergby
Tlf.: 488 69 403
E-post: 
lenabritt.bergby@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Kirkeng barnehage
Henriette Myrvang
Tlf.: 905 96 117
E-post: 
henriette.myhrvang@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Elle Melle barnehage
Elisabeth Ravneng
Tlf.: 992 05 883
E-post: 
elisabeth.ravneng@rakkestad.kommune.no

Seksjon bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

 • EMF - bolig
Seksjonsleder Bo- og aktivitetstjenesten
Ann-Helen Herland Lund
Tlf.:  988 32 468
E-post: 
annhelen.lund@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Sone 1
Elise Solbakken Akselsen
Tlf. 477 86 896
E-post:
EliseSolbakken.Akselsen2@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Sone 2
Ann-Karine Grindebakken Ruud
Tlf.: 474 58 312
E-post:
Ann-karine.Ruud@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Sone 3
Maria Haugerud
Tlf.: 404 04 498
E-post: 
Maria.Haugerud@rakkestad.kommune.no
 

Seksjon Familiesenter

 • SAM - sysselsetting/aktivitet/miljø
 • Frivilligsentral
 • Rakkestad Helse- og Velferdssenter

 

Seksjonsleder Familiesenter
Vicki Daae 
Tlf.:  976 69 745
E-post: 
vicki.daae@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Siri Underdal
Tlf.: 906 44 270
E-post: 
siri.underdal@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder barnevernstjenesten
Gunn Marit Haglund
Tlf.: 488 93 717
E-post: 
gunn.marit.haglund@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Fysio-og ergoterapitjenesten
Hege Sletner
Tlf.: 976 45 349
E-post: 
Hege.Sletner@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Psykisk helsearbeid og rustjeneste
Jorunn Hånes Funderud
Tlf.:  489 94 362
E-post: 
Jorunn.funderud@rakkestad.kommune.no
 

Seksjon Hjembaserte tjenester

 • Hjemmesykepleien - hjemmeboende "ute"
 • Hjemmehjelp

 

Seksjonsleder Hjembaserte tjenester
Anita Bækgaard Buer 
Tlf.:  970 76 966
E-post: anita.buer@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Hjemmesykepleien
Birgitta Winnæss
Tlf.: 950 90 401
E-post: 
Birgitta.Winnaess@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder omsorgsboliger
Andre Thøgersen
Tlf.: 476 96 481
E-post: 
andre.thogersen@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Forvaltningsenhet helse
Camilla Claussen
Tlf.: 918 55 013
E-post: 
CamillaH.Claussen@rakkestad.kommune.no

Seksjon Kommunikasjon og kultur

 • Bibliotek og boksamlinger
 • Kultur, ungdom og aktivitet
 • Kino
 • Kulturskolen
 • Lokalsamlingen
 • Museer og kulturminner
 • Badet
 • Øvrige kulturformål
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud funksjonshemmede 
 • Servicekontor
 • IT
 • Innkjøp
 • Informasjon
Seksjonsleder Kommunikasjon og kultur
Kåre Kristiansen
Tlf. 996 92 991
E-post:
Kare.Kristiansen@rakkestad.kommune.no
 
Rektor kulturskole /Enhetsleder Kulturskole
Isak Anderssen
Tlf. 986 31 223
E-post: 
 
Enhetsleder- Kinosjef og Kultur Ungdom Aktivitet (KUA) leder 
Magne Bjørnstad
 
Tlf. 991 27 972
E-post: 
MagneAndre.Bjornstad@rakkestad.kommune.no
 

Seksjon NAV

 

 • Kommunale oppgaver
  • Husbanken
 • Statlige oppgaver
 
Seksjonsleder Nav
Christian Hjulstad
Tlf. 415 29 909
E-post:
ChristianSuther.Hjulstad@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Oppfølging 1
Christina Olsen
Tlf. 
E-post: 
Enhetsleder Oppfølging 2       
Arild Haglund
Tlf. 
E-post: 

 

Seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Seksjonsleder Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
Jeroen De Wit
Tlf.:  950 73 047
E-post: 
jeroen.dewit@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Korttidsenhet
Anita Goksøyr Linnestad
Tlf.: 958 08 033
E-post:
AnitaGoksoyr.Linnestad@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Langtidsenhet
Marianne Ørka Hansen (stedfortreder)
Tlf.: 950 72 962
E-post: 
marianneorka.hansen@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Demensenhet Avd. B, Natt, Mijøbasen
Marius Andrè Andersen
Tlf.: 458 73 336
E-post: 
mariusandre.andersen@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Kjøkken og vaskeri
Borghild Strekerud
Tlf.:  990 85 218
E-post: 
borghild.strekerud@rakkestad.kommune.no
 

Seksjon Skole

 • Spesialundervisning grunnskole
 • Undervisning flyktninger

 • Voksenopplæring

 • Tospråklig undervisning

Seksjonsleder skole 
Morten Vedahl
Tlf: 404 47 760
E-post:
MortenAndre.Vedahl@rakkestad.kommune.no
 
Rektor/Enhetsleder
Rakkestad Ungdomsskole

Lars Fagerhøi (stedfortreder)
Tlf.: 414 94 711
E-post:
LarsOyvind.Fagerhoi@rakkestad.kommune.no
 
Rektor/Enhetsleder
Os skole

Jo Frislid
Tlf.: 400 39 551
E-post:
 Jo.Frislid@rakkestad.kommune.no
 
Rektor/Enhetsleder
Bergenhus skole

Halvor Kjeve
Tlf.: 404 37 368
E-post: 
Halvor.Kjeve@rakkestad.kommune.no
 
Rektor/Enhetsleder
Kirkeng skole

Borghild Johanne Øby
Tlf.: 489 42 109
E-post:
BorghildJohanne.Oby@rakkestad.kommune.no

 

Seksjon Teknikk, miljø og landbruk

 • Areal, byggesak, landbruk og eiendom
 • Arealplan/ geodata, landbruk, Oppmåling/geodata, byggesak og kommuneskog
 • Kommunalteknikk
  • Miljø renovasjon
 • Vannområde Glomma sør

 

Seksjonsleder Teknikk, Miljø og Landbruk (TML)
Espen Jordet
Tlf.:  907 17 230
E-post: 
espen.jordet@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder kommunal eiendom - drift og forvaltning
Kristian Magnussen
Tlf.: 955 52 233
E-post: 
kristian.magnussen@rakkestad.kommune.no
 
Enhetsleder Kommunalteknikk
Anita Isebakke
Tlf.: 469 43 747
E-post: 
Anita.Isebakke@rakkestad.kommune.no