Avskjedsgaven til Knut Østby

Denne brosjyren er på mange måter Knut Østby sin avskjedsgave til Rakkestad. Knut, som var en av ildsjelene bak Turboka som ble utgitt i 2015, gikk av som pensjonist tidligere i høst etter å ha arbeidet med skogen, naturen og opplevelser  i en mannsalder. Han er genuint opptatt av friluftsliv og han ønsker at så mange som mulig skal få gleden av å oppleve den flotte naturen vi har, både i nærheten av der vi bor og litt lenger unna.

Formålet med brosjyren er å få flest mulig ut i frisk luft. Brosjyren tar for seg de viktigste og mest kjente utfartsstedene i bygda og henviser til Turboka og Fjellakarta for de som ønsker å utforske naturen videre. Brosjyren er ment som inspirasjon og kan brukes som oppslagsverk på tur. Det er lagt stort fokus på veibeskrivelser og informasjon om de ulike stedene. Kart er selvfølgelig viktig og har en sentral plass i brosjyren. 

Brosjyren er et samarbeidsprosjekt mellom Rakkestad kommune, DNT Indre Østfold og Lions. Brosjyren blir lagt i postkassen din av Lions Rakkestad. 

Tekst er laget av Martin Winswold Andersen og Knut Østby i Rakkestad kommune og Carsten Lier. Bildene er fra Rakkestad Fotoklubb, DNT Indre Østfold og Rakkestad Avis. Layout har Carsten Lier stått for, sammen med Jeanette Hansen i Mood Grafisk Design AS.

Brosjyren trykkes, i første omgang, i 7000 eksemplarer.

Tilbakemeldinger på brosjyren kan gjøres til Kåre Kristiansen, 99692991.