Rakkestad Torg

Noen punkter for leie av torgplass er:

  • Det er fastsatte plasser ( skissen over her: Plassene 1, 3, 4 og 6 er ca 15 m2, og 2 og 5 er noe større)
  • Det er fastsatte salgstider for hverdager og helger.
  • Oversikt over hva du kan ha lov å selge på torget.
  • Hvem som tildeler plassen og ansvaret du har som leier av torgplassen.

Leien betales forskuddsvis etter følgende satser: 

  • Pr. halvår kr. 1.500,-
  • Dagsats   kr.      50,-

Søknadskjema fylles ut og taes med.
Søknadsskjema og reglementoversikt finner du under på siden her og under "Skjemaer A til Å".