Hvem representerer ungdomsrådet?

Ungdomsrådet, ved siden av å være et bruker- og interesseråd, har også en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetskalender for barn og unge.
Barne- og ungdomsskolerepresentantene velges for 1 år av gangen.

De 4 representantene fra de øvrige organisasjonene velges for 2 år av gangen, hvorav 2 av disse er på valg årlig for å sikre kontinuitet.

Representantene velges på første ordinære møte i høsthalvåret.
Leder av rådet har møte- og talerett i Velferdsutvalget og Teknikkutvalget

Medlemmer av ungdomsrådet fra høsten 2021

  Medlem representerer Representant Personlig vararepresentant Periode
1. Barneskolene 7. trinn Trygve Martinsen Kaatorp Sanne Oline Bodahl 2021/2022
2. Elevrådet ved
Rakkestad ungdomsskole
Karen Skartveit Gudim Victoria Marciniak 2021/2022
3. Minoritetsbakgrunn fra
Rakkestad ungdomsskole
Tamara Ibrahim Al-Kaisi Mariam Alhussein 2021/2022
4. Idrettsorganisasjoner etter innstilling fra Rakkestad Idrettsråd Henrik Bekkelund Sæves Sigrid Hagen 2020/2022
5. Sang - og musikkorganisasjoner Veronica Ahre Karoline Kristiansen 2020/2022
2021/2023
 
6. Andre foreninger som organiserer ungdom Sigurd Bækgård Nielsen Johannes Skaarer-Heen 2020/2022
2021/2023
7. Brukergrupper ved aktivitetshuset eller andre miljøer utenom organisert foreningsliv Jeremiaz Turlaj Agnes Heier 2020/2022