Valgte representanter for integreringsrådet 2019- 2023

1. Rakkestad Næringsråd  
2. Kommunale tjenester  
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering
Torhild Fossli (Røde Kors Rakkestad)
 
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn
Selemawit Tesfamariam
 
5.  Helen Graarud (folkevalgt) Sp

 

Valgte vararepresentanter (personlig) for 2019 - 2023

1. Rakkestad Næringsråd  
2. Kommunale tjenester  
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering
NIna Ødegård (Røde Kors Rakkestad)
 
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn
Sudha Menon Eng
 
5.  Hanne Bull Fladstad (folkevalgt) H