Valgte representanter for integreringsrådet 2019- 2023

1. Rakkestad Næringsråd  
2. Kommunale tjenester  
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering  
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn
Selemawit Tesfamariam
 
5.  Helen Graarud (folkevalgt) Sp

 

Valgte vararepresentanter (personlig) for 2019 - 2023

1. Rakkestad Næringsråd  
2. Kommunale tjenester  
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering  
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn
Sudha Menon Eng
 
5.  Hanne Bull Fladstad (folkevalgt) H