Valgte representanter for integreringsrådet 2019- 2023

1. Rakkestad Næringsråd Ida M.R. Stemmedalen
2. Kommunale tjenester Sissel Stokkedalen (leder)
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering
Torhild Fossli (Røde Kors Rakkestad)
Torhild Fossli
(Røde Kors Rakkestad)
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn
Selemawit Tesfamariam
Selemawit Tesfamariam
5.  Sp Helen Graarud (folkevalgt)

 

Valgte vararepresentanter (personlig) for 2019 - 2023

1. Rakkestad Næringsråd  
2. Kommunale tjenester  
3. Ideele organisasjoner med tiltak innen integrering
 
NIna Ødegård
(Røde Kors Rakkestad)
4. Representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn Sudha Menon Eng
5. Høyre Hanne Bull Fladstad (folkevalgt)