Ved anskaffelse av mulig nye enheter så stilles følgende betingelser

  • Boligene skal oppfylle Husbankens krav for investeringstilskudd eller mulige andre tilskudd i Husbanken med maksimalt areal ca. 70 kvadratmeter pr. enhet.
  • De skal ligge i gangavstand og maksimalt 3 kilometer fra Rakkestad sentrum.
  • Boligene skal ha funksjonelle og estetiske egenskaper som legger til rette for å skape et hjem og et bomiljø med høy livskvalitet for beboere og lokalsamfunnet.
  • Boligene og arealet rundt skal ha en utforming som minimerer vedlikeholds- og livssykluskostnader.

Styret

  Styremedlemmer
Styrets leder Alf Thode Skog
  Anita Isebakke
  May-Britt Lunde Nordli
  Thorbjørn Stubberud
Daglig leder Espen Jordet