Legat Alf Svaes til psykiske lidelser illustr.jpg

Alf Svaes legat

Legatets formål:

Alf Svaes legat har til formål å dele ut midler til personer bosatt i Rakkestad kommune, med psykiske lidelser eller som har spesielle nerveproblemer.
Fortrinnsberettiget er pasienter som kommer ut fra sykehus og trenger ettervern.
Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Legat til beste for barn og unge illustrasjon.png

Legatet til beste for barn og unge i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av seks enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst- og levekår i Rakkestad-

Legat til beste for de eldre illustr.jpg

Legatet til beste for eldre i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som sikrer eldres og trygdedes levekår i Rakkestad.

Legat Elly og Asbjørn Weibye til kreftsykebarn illustr.jgp

Elly og Asbjørn Weibyes legat

Legatets formål:

Elly og Asbjørn Weibyes legat har til formål å dele ut midler til kreftsyke barn inntil 18 år i Rakkestad kommune.
Midlene skal være til glede og trøst for barna bl.a. til rekreasjonsopphold.
Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Legat til beste for primæhelsetjenesten illustrasjon.png

Legatet til beste for primærhelsetjenesten i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som styrker helse- og sosialvirksomheten i Rakkestad.

Legatstyre

For hvert av legatene er det valgt et legatstyre.
Legatstyre velges av Kommunestyret for 4 år (valgperioden).

Valgt legatstyre for legatet til beste for barn og unge i Rakkestad for 2019 - 2023

  Valgt representant fra Representanten Parti
  Formannskapet Legates leder
Karoline Fjeldstad (ordfører)
Sp
  Velferdsutvalget Sølvi Brekklund Sæves H
  Øvrige politiske representanter:    
1. Knut-Magne Bjørnstad   Ap
2. Knut Egil Labråten   Krf
3 Elise Lilletorp Lien   Spr

 

Valgt legatstyre for legatet til beste for eldre i Rakkestad for 2019 - 2023

Representant fra Representant Parti
Formannskapet Legatets leder
Karoline Fjeldstad (ordfører)
Sp
Velferdsutvalget Sølvi Brekklund Sæves H
Velferdsutvalget Hans Edvin Johansson Ap

 

Valgt legatstyre for Elly og Asbjørn Weibys legat 2019 - 2023

  Valgt representanter fra Formannskapet Parti
1. Legatstyrets leder
Karoline Fjeldstad (ordfører)
Sp
2.  Knut-Magne Bjørnstad Ap