Følgende politisk valgte utgjør arbeidsmiljøutvalget fra arbeidsgiversiden

 
 

Arbeidsgiversiden:

Parti
1. Karline Fjeldstad (ordfører) Sp
2. Gunnar Line
(inne for Espen Storeheier i permisjonen april-21 - september-22)
H
3. Knut Magne Bjørnstad Ap
     
 

Vararepresentanter (personlig)

 
1. Isenlin Bjørnstad (Varaordfører) Krf
2. Knut Ruud - (inne for Gunnar Line i permisjonstiden til Espen Storeheier) Sp
3. Tina Ødegård Holt Ap

Representanter fra arbeidstakerene:

 

Arbeidsmiljøutvalg 2019 - 2023 
Arbeidstakersiden:  
Lill Eikrem, Utdanningsforbundet  
Marit Bratlie, Hoved tillitsvalgt Fagforbundet  
Veronica Løken, Fagforbundet  
Marianne Østereng, Fagforbundet  
Sigrun Brigtsen, Hovedverneombud