Situasjonen er enda noe uoversiktlig og ikke fullt ut avklart.

Rakkestad kommune har satt i verk smitteverntiltak i samsvar med en plan for håndtering av slike situasjoner som ble lagt på vårparten. Beboerne er overført til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. De tas nå vare på av et meget godt kvalifisert miljø på smittevern i sykehjemmet.

Rakkestad kommune vil i morgen komme tilbake med ytterligere informasjon i saken.