I normal tilstand sørger de for internsertifisering av ansatte på Skautun. I forbindelse med Korona epidemien har de bidradd med opplæring av ca 90 medarbeidere fra andre seksjoner i helse, brann og TML. Dette er en svært viktig jobb, som bidrar til å forebygge smitte.  Marianne og Brigitte har meldt tilbake at det stilles mange gode, reflekterte spørsmål og at deltakere er genuint interessert i undervisningen, noe som er meget hyggelig å konstatere i disse dager. 

Smittevern_1.jpg Smittevern_2.jpg

Brannsjef Romfog overleverte åndedretts-utstyr og ga opplæring til Brigitte Umwaliog Marianne Østereng. 

Marianne Østereng gir god smitte-opplæring til ansatte i helse- og omsorg.