Mange er usikre på hvilke regler som gjelder i Rakkestad under feiringene, så vi har laget en oppsummering. Disse reglene gjelder uansett dag, men er særlig viktig å være oppmerksom på når høytider feires.

Når du planlegger feiring, må du være oppmerksom på at det har noe å si hvor du skal feire.

Sammenkomster i private hjem og hager

 • Det anbefales å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Det er samme antall som anbefales hjemme uansett om man møtes innendørs eller utendørs.
 • Vaksinerte gjester og gjester som har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene, kan regnes som en del av husstanden. Disse kan altså komme i tillegg til fem gjester.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere enn fem, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

 • Hvis naboer, familie eller venner møtes for eksempel i en park, på en lekeplass, på stranda eller i et lånt eller leid lokale, så er det en privat sammenkomst. I slike tilfeller gjelder følgende begrensning:
 • Innendørs: 10 personer
 • Utendørs: 20 personer

Offentlig arrangement
Det er nå mulig arrangere noen mindre offentlige arrangementer. Et offentlig arrangement er i utgangspunktet åpent for alle, men nå er det følgende begrensninger på antall deltakere:

Innendørs: 

 • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 10 personer.
 • Arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser er tillatt med inntil 100 personer.
 • Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år er tillatt med inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kommer fra samme kommune.

Utendørs: 

 • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 200 personer.
 • Arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 600 personer forutsatt at de som er tilstede fordeles i grupper med inntil 200 personer, og det er minst to meters avstand mellom gruppene.

Ikke glem dette
Det er de samme koronareglene som gjelder på helligdagene våre som på hverdagene. Husk å holde minst en meter avstand til andre også i festlig lag. Bruk munnbind når det er vanskelig å holde avstand. Sørg for å ha rene hender. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Rakkestad kommune ønsker våre innbyggere en riktig god Id og Kristi Himmelfartsdag 13. mai og en flott nasjonaldag 17. mai.

Du finner oversikten over alle koronaregler her!

Se mer informasjon om 17. mai her