På bakgrunn av vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, kommer ikke regjeringen med egne regler for gjennomføring av nasjonaldagen.

Felles allsang etter 12
Et av høydepunktene i fjorårets feiring var da hele Norge samlet seg i en gigantisk allsang av "Ja, vi elsker". Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12. 

- Fra leiligheter, fjelltopper, balkonger, hus og hager håper jeg at folk reiser seg og synger med den stemmen de har. Jeg vet at den felles nasjonalsangen ble en god og sterk opplevelse for mange i fjor, og jeg tror at vi denne våren trenger følelsen av felleskap og samhørighet enda mer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

All planlegging og gjennomføring av 17.mai-feiringen skjer lokalt, og arbeidet er godt i gang mange steder. Det er den enkelte kommune, i samråd med 17. mai-komiteen og kommuneoverlegen, som må ta stilling til hvordan feiringen skal skje, basert på gjeldende råd og regler.

Må følge forskrift
Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften.

- Det betyr at områder som ikke har lokale begrensninger om arrangementsforbud, kan gjennomføre aktiviteter som 17. mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. I andre kommuner vil ikke dette være mulig. Vi oppfordrer generelt til å gjennomføre arrangement utendørs eller digitalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd, slik at man unngår ansamlinger av publikum.

På 17. mai som ellers gjelder de overordnede rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og holde hendene rene.

Utdrag av nasjonale råd og regler som gjelder per i dag:

  • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
  • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
  • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
  • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
  • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.
  • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.
  • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
  • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.

Oversikt over nasjonale tiltak