Hovedårsaken til flyttingen er at Rakkestad kommune er ferdig med massevaksinering knyttet til Covid 19 og at vaksinering fremover i all hovedsak er knyttet til revaksinering av konkrete aldersgrupper/risikogrupper.

Parkering
Det er noen få parkeringsplasser tilgjengelig i bakgården ved nytt vaksinesenter. Disse plassene kan benyttes av personer med ulike funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å bevege seg. Alle andre må benytte ulike parkeringsareal i sentrum, f.eks ved jernbanen, "bankplassen", Rådhuset osv. 

Det er de samme personene som bemanner nytt vaksinesenter som tidligere har vært en del av bemanningen i «Priorbygget». Alt ligger godt til rette for at logistikk rundt vaksinering skal være av samme kvalitet som under massevaksinering.

Velkommen til vaksinering i nytt lokale.