Med uttak av den 7. dose i de fleste hetteglass, regjeringens prioritering som medførte 45 % flere doser til Rakkestad og 3 uker med AstraZeneca-vaksine gjør at Rakkestad ligger svært godt an i vaksineløpet og har overskudd av vaksinedoser som nå brukes på innbyggere i vår nabokommune. Dette er ihht føringer gitt av Folkehelseinstituttet. Dekning vaksiner i Rakkestad jfr SYSVAK-tall: Vaksinert med 1 dose: 82% og vaksinert med 2 doser: 39%.

Aremark kommune har mottatt færre doser enn de prioriterte kommunene og ligger en del bak Rakkestad i sitt vaksineringsprogram. Indre Østfold kommune har henvendt seg til sine nabokommuner Skiptvet og Marker, derfor falt valget på Aremark for Rakkestad sin del. Pr dato har Aremark ca 280 personer som har registrert seg for vaksine. Tallet kan bli høyere når innbyggerne mottar informasjon og oppfordring til å registrere seg. Innbyggere i Aremark som vaksineres i Rakkestad får både dose 1 og 2 i Rakkestad. 

Oppfordrer rakstinger til å registrere seg

Det er fortsatt mulig for innbyggere i Rakkestad som ikke er vaksinert å registrere seg for vaksinering og motta vaksinetime. Vi oppfordrer alle som fyller 18 år eller eldre i 2021, som ikke har registrert seg om å gjøre dette så fort som mulig.