Ta kontakt med fastlegen

Det er viktig at alle tar kontakt med fastlegen sin for spørsmål om testing ved symptomer. Når samfunnet åpner er den eneste måten å begrense ny smittespredning å finne eventuelle positive smittede og isolere disse slik at videresmitte ikke får foregå fritt i samfunnet. Ved at alle lar seg teste ved symptomer, vil alle bidra til å stoppe pandemien.

Beskrivelse for test av mistenkt Covid-19

Testkriterier:
Alle med symptomer på luftveisinfeksjon, dette innbefatter feber, hoste og tungpusthet. Tap av lukt og smak, sår hals og mer diffuse symptomer skal vurderes for testing. 
Milde symptomer bør ha hatt en varighet på over 2 døgn før test utføres.
Personer uten symptomer testes ikke.

Pasienten med symptomer tar kontakt med fastlegen sin.

Test utføres på hverdager, mandag – fredag. Når det er avklart at en pasient skal testes, ringes pasienten opp for anvisning av tidspunkt, sted og framgangsmåte for testing. Testen tar ca ett minutt å gjennomføre.

Etter gjennomført test skal pasienten i karantene, men øvrige husstandsmedlemmer kan leve som normalt.

Dersom det er sterk mistanke om Covid-19, settes pasienten i isolasjon etter avtale med lege.  Positive test svar blir ringt opp i løpet 24 timer etter testen er utført.  Dersom man ikke har fått beskjed om positiv prøve, må man likevel være i karantene til en dag etter man er frisk. 

Testresultat blir formidlet til fastlege med kopi til kommuneoverlege. Negative  testsvar blir stort sett  formidlet  i løpet av 2 dager etter at prøven er tatt. Unntaket er tester tatt torsdag, fredag og helg, der det hender at man må vente til påfølgende mandag etter kl 11. 

Men, har man ikke fått beskjed om positiv prøve innen 24 timer, kan man gå ut ifra at prøven er negativ.

God kapasitet

Rakkestad kommune har god kapasitet for testing ogkan teste inntil 5% av våre innbyggere ved et eventuelt smitteutbudd.
Det anbefales ikke å teste friske pesoner uten symptomer. Det er viktig at alle tar kontakt med fastlege for test ved symptomer. Når samfunnet åpner er den eneste måten å begrense ny smittespredning å finne eventuelle positive smittede og isolere disse, slik at videresmitte ikke får foregå fritt i samfunnet. Ved at alle lar seg teste ved symptomer, vil alle bidra til å stoppe pandemien.