Søk kommunal støtteordning her ►►


Tilskuddsordningen skal:

  • Avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak i perioden 01.01.21 - 31.03.21.
  • Kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke? 

Du kan søke midler dersom du oppfyller et eller begge av følgende punkter:

  • Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Virksomheter innenfor opplevelses, arrangements - og serveringsnæringer.

Forutsetning for å motta støtte

  • Det forutsettes at søker er i behov av tilskudd for å dekke et inntektsbortfall og at ansatte har lovlige arbeidsforhold.
  • Virksomheter er skattepliktige og registrert i Rakkestad kommune.
  • Virksomheter er ajour med skatt og avgift.
  • Støtten til den enkelte virksomhet må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.
  • Virksomheter kan ikke være under konkursbegjæring eller lignende.