Hvilke grupper er anbefalt 3. dose og kravene til dokumentasjon?
For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de møter opp til vaksinasjon. Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose.

Gruppe 1

Gjelder:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon 
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt 
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
Krav til dokumentasjon som kan vises ved frammøte til vaksinetimen:
 • Vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten,  journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon hvor diagnose fremgår
 • Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

Gjelder

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene 
 • ​​Alfabetisk liste immundempende medisiner
 • Medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et senere tidspunkt.
 • Legg merke til at samme medisin kan ha ulike preparatnavn. Navnet i den alfabetiske listen er hva det virksomme stoffet heter. I parentesen finnes produktnavnet som kan være fra 2-5 forskjellige preparater. Dette er det som står på forpakningen pasienten har fått fra apoteket.

Krav til dokumentasjon som kan vises ved frammøte til vaksinetimen:

 • Dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller selve medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår slik at det vises at han/hun er bruker av medisinen.

Gjelder:

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Krav til dokumentasjon som kan vises ved frammøte til vaksinetimen:

 • Disse personene må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Gjelder

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Krav til dokumentasjon som kan vises ved frammøte til vaksinetimen:

Disse personene må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Timebestilling

Det er i første omgang ledige timer 28.09.21 og 12.10.21

Personer som er anbefalt og ønsker en 3. dose med koronavaksine kan bestille time ved å gå inn på timebestilling.remin.no/rakkestad
Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.  

Vaksinesenteret ønsker helst at timer bestilles via vaksineprogrammet ReMin, men det er også mulig å sende epost til vaksine@rakkestad.kommune.no
Skriv i eposten at det gjelder timebestilling samt telefonnummer, så tar vaksinesenteret kontakt.